Σε μια προσπάθεια να εξασκηθούμε με τον κώδικα του wiki κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μας σπουδών, δόθηκαν από τον καθηγητή κείμενα από Θέματα Βιολογίας προσανατολισμού Πανελληνίων Εξετάσεων. Εμένα μου ανατέθηκαν τα Θέματα Βιολογίας του έτους 2018. Μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω αρχείο:

Αν ρίξει κανείς μια γρήγορη ματιά, θα παρατηρήσει ότι πέρα από το απλό κείμενο υπάρχουν αρκετές μορφοποιήσεις, όπως έντονα ή πλάγια γράμματα, εικόνες, πίνακες, αριθμήσεις κ.λπ. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να μεταφερθεί ακριβώς αυτό το κείμενο μαζί με τις μορφοποιήσεις του σε μια σελίδα wiki προκειμένου να ανακαλύψουμε, να χρησιμοποιήσουμε και εν τέλει να εξοικειωθούμε με τον κώδικα wiki.

Οι εντολές είναι απλές και μαθαίνονται σχετικά εύκολα, αρκεί βέβαια να αφιερωθεί ο κατάλληλος χρόνος εξοικείωσης. Για κάποιον που βρίσκεται σε αυτό το αρχικό -πειραματικό θα έλεγα- στάδιο, σαν αυτό που βρισκόμουν και εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας βοηθητικό εργαλείο πιθανόν να αποτελέσει η ίδια η Wikipedia, καθώς προσφέρει ένα βοήθημα για τον κώδικα wiki.

Σε ένα πιο «ιδιωτικό» wiki που διαχειριζόμαστε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, κάναμε τις πειραματισμοί και τις προσπάθειές μας πάνω στο κώδικα wiki. Μετά την σύνδεση στην πλατφόρμα και αφού πάω στην προσωπική μου σελίδα εμφανίζεται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφουμε τις εντολές του κώδικα wiki. Ενδεικτικά, ένα μέρος της εργασίας μου φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Στο κάτω μέρος του πλαισίου εγγραφής του κώδικα υπάρχει το παρακάτω γκρι πλαίσιο. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια εγγραφής των εντολών χρειάστηκε να πατήσω προεπισκόπηση ώστε να δω αν χρησιμοποιώ σωστά την εκάστοτε εντολή. Πατώντας εμφάνιση προεπισκόπησης εμφανίζεται το κείμενο με τα θέματα των Πανελληνίων, ανάλογα πάντα με τις εντολές που έχω γράψει. Ωστόσο, δεν αποθηκεύεται η πρόοδος της εργασίας παρά μόνο αν πατήσω αποθήκευση σελίδας.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής διαπίστωσα πως η δυσκολία της έγκειται μόνο στο στάδιο μάθησης του κώδικα ή εύρεσης των εντολών.

Μετά από λίγο χρόνο εξάσκησης όλα είναι πιο απλά!

…και σίγουρα χρήσιμα για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να γίνει ένας από τους πολλούς συγγραφείς μιας παγκόσμιας εγκυκλοπαίδειας, της Wikipedia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Wiki-code: Τι κάνει ένας κώδικας στη ζωή ενός Βιολόγου αν δεν είναι ο γενετικός;”

Leave a Reply

Your email address will not be published.