Γιατί ακόμα ένα ιστολόγιο;

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ “Διδακτική της Βιολογίας” του ΕΚΠΑ. Ο αρχικός στόχος δημιουργίας του ιστολογίου μου είναι για προσωπική χρήση, ώστε να εξοικειώνομαι σιγά σιγά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση σήμερα. Παράλληλα με την ανακάλυψη των δυνατοτήτων της Τεχνολογίας στη Διδακτική της Βιολογίας μού δίνεται η αφορμή να αναζητώ εκπαιδευτικό διαδραστικό υλικό και πρόσθετα εργαλεία και να προβληματίζομαι σχετικά με το πώς αυτά μπορούν να συμβάλλουν σε επιτυχή διδασκαλία στο σχολείο. Ελπίδα μου είναι το υλικό που αναρτώ να φανεί χρήσιμο και ενδιαφέρον σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, στον καθένα με το δικό του μοναδικό τρόπο.