Λήμμα Wiki – Αερόβια αναπνοή

Η wikipedia είναι μια πλατφόρμα που είναι γνωστή σε όλους μας. Τα καλά της είναι χιλιάδες και τα άσχημά της, άλλα τόσα. Είναι ένας ιντερνετικός χώρος στον οποίο μπορεί ο καθένας να συμβάλει ώστε να φτιαχτεί μια πλήρης διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια.

Read More

Moodle – Το πεπτικό σύστημα (Α’ Λυκείου)

Το Moodle, είναι μια πλατφόρμα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές ώστε να κατασκευαστεί ένα διαδικτυακό μάθημα, σχετικά με οποιαδήποτε ύλη. Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν το συγκεκριμένο μάθημα μόνοι τους, στο σπίτι τους, στο δικό τους χρόνο, ή σε συγκεκριμένο χρόνο που έχει δοθεί από τον καθηγητή.

Read More