Το Moodle, είναι μια πλατφόρμα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές ώστε να κατασκευαστεί ένα διαδικτυακό μάθημα, σχετικά με οποιαδήποτε ύλη. Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν το συγκεκριμένο μάθημα μόνοι τους, στο σπίτι τους, στο δικό τους χρόνο, ή σε συγκεκριμένο χρόνο που έχει δοθεί από τον καθηγητή.

Ο Καθηγητής φροντίζει να χρησιμοποιήσει πολυάριθμα μέσα για να κάνει το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον, αντλεί πληροφορίες από πολλαπλές και ποικίλες πηγές, δίνει πολύ αναλυτικές οδηγίες, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να μελετήσει απουσία του καθηγητή. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα οι μαθητές να συνομιλήσουν επί συγκεκριμένων θεμάτων, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά βίντεο, ακόμα και να λύσουν ασκήσεις ή να απαντήσουν σε tests τα οποία θα διασφαλίσουν ότι έχουν καλυφθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί από τον καθηγητή.

Με αφορμή την εξοικείωση με τη συγκεκριμενη πλατφόρμα, ανέλαβα να κατασκευάσω ένα μάθημα, βασισμένο στην ύλη της Βιολογίας της Α’ λυκείου και συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο του πεπτικού συστήματος. Τέθηκε ως στόχος η κάλυψη της ύλης μέσα σε 4 διδακτικές ώρες, σκορπισμένες σε δύο διαδοχικές μέρες.

Στόχοι τους οποίους θα πρέπει να έχει καλύψει ο μαθητής, με το πέρας του μαθήματος:

  • 1ος στόχος: Να μπορεί να αναγνωρίζει τα διάφορα όργανα που απαρτίζουν το πεπτικό σύστημα
  • 2ος στοχος: Να μπορεί να κατονομάσει όλα τα τμήματα που απαρτίζουν τη στοματική κοιλότητα
  • 3ος στοχος: Να γνωρίζει ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελούνται από το στομάχι 
  • 4ος στόχος: Να μπορεί να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα στη λειτουργία του παχέος και του λεπτού εντέρου

Ο καθένας από τους επιμέρους στόχους έχει καλυφθεί με ένα διαφορετικό κάθε φορά set δραστηριοτήτων και πηγών πληροφορίας.

Συγκεκριμένα, για τον πρώτο στόχο, ο μαθητής διαβάζει την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου, σχετικά με το πεπτικό σύστημα, παρακολουθεί απλουστευμένο stop-motion βίντεο σχετικά με το ταξίδι της τροφής μέσα στον πεπτικό σωλήνα, συζητάει με τους συμμαθητές του για το ποια πιστεύει ότι είναι τα βασικά όργανα του πεπτικού συστήματος και προσπαθεί να τα εντοπίσει σε σχετικό σκίτσο του ανθρώπινου σώματος, παρακολουθεί μαρκαρισμένο βίντεο όπου επιδεικνύεται πως γίνεται η περισταλτική σύσπαση στον πεπτικό σωλήνα ώστε να προωθηθεί η τροφή από το ένα διαμέρισμα στο επόμενο, μελετάει τους χιτώνες στους οποίους διακρίνεται ο πεπτικός σωλήνας μέσω εξωτερικού συνδέσμου και σκίτσου. Τελικά ο μαθητής αξιολογείται με αρχείο Word το οποίο περιέχει ασκήσεις θεωρίας και κρίσεως, επί γενικών πληροφοριών του πεπτικού συστήματος.

Σκίτσο του πεπτικού συστήματος του ανθρώπου στο οποίοι ο μαθητής καλείται να μαντέψει τα επί μέρους όργανα

Ως προς την κάλυψη του δεύτερου στόχου, ο μαθητής μέσω συζήτησης με τους συμμαθητές του προσπαθεί να καταμετρήσει όλα τα όργανα που εντοπίζονται στη στοματική κοιλότητα καθώς και τα δόντια τα οποία έχει ένας ανήλικος και ένας ενήλικος άνθρωπος, μελετάει σκίτσα με την ανατομία του ανθρώπινου στόματος, διαβάζει περί των δοντιών σε εξωτερικό σύνδεσμο , συζητάει για το αγαπημένο του φαγητό ώστε να προκαλέσει σιελόρροια από τους σιελογόνους αδένες του, τους οποίους επίσης μελετάει μέσω σκίτσου που δείχνει που εντοπίζονται αλλά και μέσω κειμένου από το σχολικό βιβλίο. Τέλος, ο μαθητής αξιολογείται μέσω μικρού test το οποίο, αφού λύσει, πρέπει να ανεβάσει στην πλατφόρμα ώστε να διορθωθεί από τον διδάσκοντα.

Screenshot από την πλατφόρμα Moodle, όπου φαίνεται μέρος των δραστηριοτήτων που έχουν φτιαχτεί, με σκοπό να μπορέσει ο μαθητής να κατανοήσει ποια είναι η λειτουργία της στοματικής κοιλότητας και ποια όργανα την απαρτίζουν.

Παραπάνω, έχω ανεβάσει το αρχείο Word το οποίο περιλαμβάνει τις ασκήσεις μέσω των οποίων αξιολογείται ο μαθητής, όσον αφορά το υποκεφάλαιο της στοματικής κοιλότητας.

Οι πρώτοι δύο στόχοι αφορούν το πρώτο διδακτικό δίωρο του συγκεκριμένου μαθήματος, ενώ στο δεύτερο καλύπτονται οι υπόλοιποι δύο στόχοι. Στο τέλος του 2ου δίωρου, ο μαθητής θα πρέπει να απαντήσει σε Quiz το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις από όλες τις υποενότητες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχει κατανοήσει πλήρως όλες τις βασικές έννοιες και ορολογίες αυτού του κεφαλαίου.

Για τον τρίτο στόχο, ο μαθητής θα πρέπει να μελετήσει την ανατομία του στομάχου, μέσω φωτογραφίας, να παρακολουθήσει βίντεο στο οποίο αναλύεται η χωρητικότητα του στομαχιού και η ιδιότητά του να επεκτείνεται ώστε να χωρέσει παραπάνω τροφή, να επιβεβαιώση μέσω δραστηριότητας – ανάδρασης ότι έχει κατανοήσει το βίντεο, να μελετήσει τα εκκριτικά κύτταρα του στομαχιού, να δώσει ορισμούς βασικών εννοιών που σχετίζονται με αυτή την υποενότητα και να λύσει μικρό Quiz το οποίο περιέχει ερωτήσεις πάνω στο εν λόγω κομμάτι της ύλης.

Screenshot μίας εκ των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που περιλαμβάνονται στο Quiz που φτιάχτηκε για την αξιολόγηση του μαθητή, ώς προς τις γνώσεις που αποκόμισε, σε σχέση με τη λειτουργία του στομάχου.

Για τον τέταρτο στόχο του μαθήματος, ο διδασκόμενος, πρέπει να μαντέψει ποιο είναι το ελάχιστο αθροιστικό μήκος του λεπτού και του παχέος εντέρου, να διαβάσει πληροφορίες που δίνονται στο σχολικό βιβλίο, ώστε να μπορέσει να απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση, να παρατηρήσει τη δομή μιας μικρολάχνης, να έρθει σε επαφή με τα διάφορα μικρόβια τα οποία κατοικούν στον πεπτικό μας σωλήνα και βοηθούν στην πέψη της τροφής και τη σύνθεση θρεπτικών συστατικών, καθώς και να λύσει ένα φύλλο εργασίας, με ερωτήσεις διαφόρων τύπων.

Screenshot από ερώτηση του Quiz της υποενότητας όπου ο μαθητής πρέπει να σύρει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο παχύ και στο λεπτό έντερο, στη σωστή θεση.

Με τη συμπλήρωση των τεσσάρων ωρών διδασκαλίας, ο μαθητής θα πρέπει να λύσει ένα τελικό Quiz το οποίο περιλαμβάνει διάφορες ερωτήσεις από όλες τις υποενότητες, ώστε να σιγουρευτούμε ότι έχουν επιτευχθεί και οι 4 στόχοι που τέθηκαν στην αρχή και οι οποίοι ήταν:

1ος στόχος: Να μπορεί να αναγνωρίζει τα διάφορα όργανα που απαρτίζουν το πεπτικό σύστημα

2ος στοχος: Να μπορεί να κατονομάσει όλα τα τμήματα που απαρτίζουν τη στοματική κοιλότητα

3ος στοχος: Να γνωρίζει ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελούνται από το στομάχι

4ος στόχος: Να μπορεί να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα στη λειτουργία του παχέος και του λεπτού εντέρου.

Η πλατφόρμα Moodle είναι ένα εξαιρετικό και σχετικά εύχρηστο εργαλείο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Αρκετά ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι κατά βάση ο μαθητής καλείται να μελετήσει μόνος του, χωρίς την επίβλεψη του καθηγητή. Η αυτενέργεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη μελέτη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *