Στόχοι ιστολογίου

Ο στόχος του παρόντος ιστολογίου είναι η εξοικείωση με την πλατφόρμα WordPress σε συνάρτηση με τη μελέτη της διδακτικής της βιολογίας. Οι αναρτήσεις του συγκεκριμένου blog σχετίζονται επίσης με την χρήση διαφόρων εργαλείων που εν δυνάμει είναι χρήσιμα για έναν καθηγητή.