Μελέτη της αποτελεσματικότητας διαδραστικού ΤΠΕ περιβάλλοντος στην εκμάθηση της Βιολογίας στο Γυμνάσιο

Περίληψη από Yang, Κ., Wang, Τ. & Chiu, Μ. (2015). “Study the Effectiveness of Technology-Enhanced Interactive Teaching Environment on Student Learning of Junior High School Biology“. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(2), 263-275. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον τομέα της εκπαίδευσης της Βιολογίας η κυτταρική διαίρεση αναγνωρίζεται ως ένα δύσκολο θέμα για την κατανόησή του …

Continue reading

Χαρτογραφώντας με το CmapTools

Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την “εννοιολογική χαρτογράφηση” και την εφαρμογή της στη διδακτική πράξη τα τελευταία χρόνια είναι έντονο. Ο χάρτης εννοιών (concept map) είναι ένα σχηματικό διάγραμμα που προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ των βασικών εννοιών μιας περιοχής μελέτης με τη μορφή προτάσεων. Με τη χρήση του ως διδακτικό εργαλείο επιδιώκουμε για τους …

Continue reading

“Το πείραμα… με το Wiki”

Την τελευταία δεκαετία σημειώνεται μία ευρεία χρήση των Wikis ως συνεργατικά εργαλεία σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το Wiki επιτρέπει σε μια ομάδα τη σύνταξη και διαχείριση ενός συλλογικού εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή ενώ παράλληλα ενισχύει την αίσθηση της ομάδας και τη συνεργατική μάθηση. Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας” πειραματιστήκαμε με τον κώδικα και τις δυνατότητες …

Continue reading

“Wikipedia… Ο online φωτεινός παντογνώστης!!!”

Το να ανατρέχουμε στη Wikipedia αναζητώντας στοιχεία από αυτή την τόσο δημοφιλή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, έχει γίνει πλέον δεύτερή μας φύση. Ενώ την επισκέπτομαι σε καθημερινή βάση, δεν είχα αναρωτηθεί ποτέ έως τώρα ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τις πληροφορίες, που γράφουν κείμενα, κάνουν διορθώσεις και ενημερώσεις, προκειμένου να βρίσκουμε εμείς όσα αναζητάμε. Στα πλαίσια …

Continue reading

Προσεγγίζοντας την πλασματική μεμβράνη με το Moodle

“καταλαβαίνω κάτι όπως εγώ το νιώθω με τους ρυθμούς μου και τους τρόπους μου, τη θέλησή μου και χωρίς την πίεση κάποιου “. Τι είναι το Moodle? Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment Το Moodle είναι το πιο δημοφιλές σύστημα διαχείρισης της μάθησης ΣΔτΜ – (Learning Managment System- LMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual …

Continue reading

Στόχοι Ιστολογίου

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο My Biology! Αρχική επιδίωξη αυτού του ιστολογίου είναι η συνεχής ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με θέματα που αφορούν τη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της Βιολογίας κατά έναν τρόπο ευχάριστο, οργανωμένο και μεθοδικό με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη μάθηση. Βασικότερη όμως επιδίωξη του είναι η διατήρηση της ουσιαστικής επικοινωνίας με τους μαθητές …

Continue reading

Το πορτρέτο του ευκαρυωτικού κυττάρου- Διδακτικό μοντέλο 5Ε

Το μοντέλο 5Ε αποτελεί μία εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση που δομείται από 5 στάδια/φάσεις κατά την οποία οι μαθητές εμπλέκονται σε μία ενεργητική διαδικασία μάθησης προκειμένου να επιτευχθεί η εννοιολογική αλλαγή των “αρχικών ιδεών” τους . Παρακάτω παρουσιάζεται μία εφαρμογή του μοντέλου αυτού στο Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία Β’ Λυκείου Κεφ.2: “Κύτταρο – Η μονάδα της ζωής”. …

Continue reading

Λίγα λόγια για εμένα…

Ονομάζομαι Ζαφειροπούλου Αργυρούλα και κατάγομαι από την Αρχαία Ολυμπία. Σπούδασα Βιολογία στο Ε.Κ.Π.Α κατά τη χρονική περίοδο 1991-1996. Το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας ήταν: “Συγκριτική οικοφυσιολογική μελέτη της φωτοευαισθησίας των σπερμάτων Μεσογειακών ειδών του γένους Silene” στο εργαστήριο Φωτοβιολογίας του Τομέα Βοτανικής με εισηγητή τον κ. Κυριάκο Γεωργίου και επιβλέπουσα την κ. Πηνελόπη Δεληπέτρου. …

Continue reading