Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος: “Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικού κυττάρου”

ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ   Διδακτικοί στόχοι: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την χρήση μικροσκοπίου. Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα της ζωής που μπορεί να υπάρξει μόνη της. Να παρατηρήσουν οι μαθητές το φυτικό κύτταρο. Να διακρίνουν τα οργανίδια από τα οποία αποτελείται το κύτταρο και να κατανοήσουν ότι καθένα…

Read More