Προσεγγίζοντας την έννοια της διδακτικής της βιολογίας

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Στο νέο τοπίο που δημιουργεί το σύγχρονο, άκρως ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία, αλλά και οι σοβαρές και σε παγκόσμια έκταση κρίσεις (περιβαλλοντική, επισιτιστική, εξάπλωσης και αναβίωσης επιδημιών κ.ά.), οι βιολογικές επιστήμες παρέχουν το πλαίσιο όχι μόνο για την κατανόηση των προκλήσεων και των προβλημάτων αλλά…

Read More

Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος: “Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικού κυττάρου”

ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ   Διδακτικοί στόχοι: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την χρήση μικροσκοπίου. Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα της ζωής που μπορεί να υπάρξει μόνη της. Να παρατηρήσουν οι μαθητές το φυτικό κύτταρο. Να διακρίνουν τα οργανίδια από τα οποία αποτελείται το κύτταρο και να κατανοήσουν ότι καθένα…

Read More