ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

 

Διδακτικοί στόχοι:

  • Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την χρήση μικροσκοπίου.
  • Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα της ζωής που μπορεί να υπάρξει μόνη της.
  • Να παρατηρήσουν οι μαθητές το φυτικό κύτταρο.
  • Να διακρίνουν τα οργανίδια από τα οποία αποτελείται το κύτταρο και να κατανοήσουν ότι καθένα από αυτά επιτελεί μια λειτουργία.

Διδακτική προσέγγιση- Οργάνωση της τάξης

Το υλικό προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα και οι μαθητές συμμετέχουν ως μια ομάδα απαντώντας σε ερωτήσεις  προφορικές ή γραπτές που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας.

Κατά την διάρκεια του πειράματος χωρίζονται σε ομάδες των 2  μαθητών.

Υλικοτεχνική υποδομή που χρησιμοποιείται:

Netbook, διαδραστικός πίνακας , διαδίκτυο, PowerPoint, οπτικοακουστικό υλικό, μικροσκόπιο, αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες, μαχαιράκι, σταγονόμετρο, λεπτή λαβίδα, διάλυμα Lugol, κρεμμύδια.

Η χρήση του μικροσκοπίου δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρήσουν, να σχεδιάσουν, να συμπεράνουν. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της δραστηριότητας και της σκέψης των μαθητών παράγει την γνώση. Εκτός από την κατανόηση της θεωρίας οι μαθητές αναπτύσσουν τεχνικές δεξιότητες όπως  η σωστή χρησιμοποίηση του μικροσκοπίου, η κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών, ειδικές δεξιότητες των χεριών.

Παράλληλα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου οι μαθητές παρατηρούν το ίδιο παρασκεύασμα, του κρεμμυδιού , και συγκρίνουν τις παρατηρήσεις τους με τις δικές τους στο πραγματικό μικροσκόπιο.

Mέσω  του PowerPoint  τους δίνεται  η δυνατότητα να  δουν  την εικόνα στο μικροσκόπιο και άλλων φυτικών κυττάρων, εκτός από το κύτταρο του κρεμμυδιού που έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν στο εργαστήριο.

Δομή διδασκαλίας –Περιγραφή της Δραστηριότητας – Σεναρίου:

Αρχικά, δίνεται ο ορισμός του κυττάρου και γίνεται μια σύντομη περίληψη των κύριων σημείων της σχετικής με το μάθημα θεωρίας και μοιράζεται  ένα φύλλο εργασίας στους μαθητές.

Στη συνέχεια ακολουθεί η 1η Δραστηριότητα των μαθητών που αφορά την παρατήρηση κυττάρου μέσα από πραγματικό μικροσκόπιο.  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων και πραγματοποιούν ένα πείραμα παρατήρησης ενός φυτικού κυττάρου στο μικροσκόπιο. Παράλληλα συμπληρώνουν και το φύλλο εργασίας τους. Το φύλλο εργασίας  περιέχει οδηγίες για την παρατήρηση ενός φυτικού κυττάρου στο μικροσκόπιο.

Η 2η δραστηριότητα αφορά την παρουσίαση powerpoint ‘Φυτικό Κύτταρο’ για την μελέτη των κυτταρικών οργανιδίων, στο οποίο  οι μαθητές παρατηρούν τα οργανίδια του φυτικού κυττάρου. Κατά την διάρκεια του πειράματος παρατήρησης φυτικού κυττάρου στο μικροσκόπιο  και της προβολής των slides, ο εκπαιδευτικός περιγράφει το λειτουργικό  ρόλο  του κάθε οργανιδίου του κυττάρου.

Στο τέλος του μαθήματος (διδασκαλίας) έγινε συζήτηση  με τους μαθητές για να εφοδιαστούν με επιβεβαιωμένες γνώσεις και  ανακεφαλαίωση με σημεία αναφοράς τους διδακτικούς στόχους.

Αποτελέσματα- Σχόλια – Προβληματισμοί

Μέσω του πειράματος δραστηριοποιούνται οι μαθητές και ενεργοποιείται η σκέψη τους. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να δουν  πολλές φωτογραφίες φυτικών κυττάρων κατά την παρατήρησή αυτών στο μικροσκόπιο με αποτέλεσμα την εύκολη διάκριση των βασικών δομών του φυτικού κυττάρου από αυτούς.

 

πηγές εικόνων:

http://eugpapanikolaou.blogspot.com/2013/12/blog-post_4.html

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 thoughts on “Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος: “Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικού κυττάρου””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *