Λίγα λόγια για το ιστολόγιο..

Το παρόν ιστολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος ‘Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας’ του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Διδακτική της Βιολογίας’ του ΕΚΠΑ. Βασικός του στόχος είναι η παρουσίαση της χρήσης εκπαιδευτικών εφαρμογών και λογισμικών που μπορούν να εφαρμοστούν στη Διδακτική της Βιολογίας.

Μέσα από το ιστολόγιο αυτό, το οποίο ελπίζω να χρησιμοποιηθεί και πέρα από τα πλαίσια του μαθήματος, ευελπιστώ τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν πιο ελκυστικούς, διαδραστικούς και σύγχρονους τρόπους εκμάθησης της Βιολογίας!