“Η Σύγχρονη Σύνθεση” στην τάξη (Μοντέλο 5Ε στην πράξη)

Στο μάθημα αυτό θέλουμε να εστιάσουμε στους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη : Α) Ποικιλομορφία – Πού αποτυπώνεται, πώς … Continue Reading“Η Σύγχρονη Σύνθεση” στην τάξη (Μοντέλο 5Ε στην πράξη)