Αναδεικνύοντας τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις των μαθητών : Το παράδειγμα της φωτοσύνθεσης

Οι προκαταλήψεις και παρανοήσεις των μαθήτων αποτελούν γενικότερα εμπόδιο στη διδασκαλία επιστημονικών μαθημάτων και εάν δεν αντιμετωπιστούν διδακτικά μπορεί να … Continue ReadingΑναδεικνύοντας τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις των μαθητών : Το παράδειγμα της φωτοσύνθεσης