Τα δόντια μας και η τερηδόνα

Στόχοι: μετά το πέρας της διδασκαλίας

  1. οι μαθητές να είναι σε θέση να κάνουν περιγραφή της διαδικασίας εμφάνισης τερηδόνας
  2. οι μαθητές να μπορούν να αναφέρουν τα ‘όπλα’ κατά της εμφάνισης τερηδόνας

Μέσα

  1. βίντεο ‘έργα και ήμερες της κυρίας τερηδόνας’
  2. φύλλο εργασίας

Προαπαιτούμενες γνώσεις

  1. τα είδη των δοντιών
  2. τις στοιβάδες των δοντιών και τα χαρακτηριστικά τους

Δραστηριότητα 1

Γίνεται συζήτηση πάνω στο πώς μπορεί να χαλάνε τα δόντια και καταγράφονται στον πίνακα οι πρωταρχικές ιδέες των μαθητών.

Δραστηριότητα 2

Ακολουθεί παρουσίαση του βίντεο-

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του βίντεο τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν ανά ομάδες (κατά προτίμηση τετραμελείς) στο παρακάτω φύλλο εργασίας και στη συνέχεια ακολουθεί σχολιασμός.

 

4ο Δ.Σ. Αθήνας                                                                                                     Διδακτικό έτος 2015 – 2016

Ε.Ζ. Τα δόντια)                                                                                                      Ημερομηνία:

Ομάδα ………..

 

Ερώτηση 1

Ποιοι είναι οι βοηθοί της κυρίας Τερηδόνας;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ερώτηση 2

Τι κάνουν οι βοηθοί της κυρίας Τερηδόνας στα δόντια που ‘θα βάλουν στο μάτι’;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ερώτηση 3

Τι αγαπάει πολύ η κυρία Τερηδόνα και οι βοηθοί της;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ερώτηση 4

Γιατί δεν μας πονούν τα δόντια μας όταν αρχίζουν να χαλάνε;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ερώτηση 5

Με ποια όπλα μπορούμε να ‘πολεμήσουμε’ την κυρία Τερηδόνα και τους βοηθούς της;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Δραστηριότητα 3

Επανερχόμαστε στον πίνακα και στις πρωταρχικές ιδέες των μαθητών. Τις επαληθεύουμε ή τις διορθώνουμε κλείνοντας έτσι το μάθημα και μια μικρή ανακεφαλαίωση.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.