4 Μαΐου 2016 αρχείο

Διδασκαλία δομής και λειτουργίας δοντιών με τη βοήθεια του Moodle

Το θέμα αποτελείται από τρεις ενότητες: 1. τις στοιβάδες του δοντιού 2. τη διαδικασία μετάβασης από τα νεογιλά στα μόνιμα δόντια και 3. τα είδη των δοντιών. Οι στόχοι της διδασκαλίας του συγκεκριμένου θέματος είναι (από τους μαθητές): 1. η αναγνώριση των στοιβάδων του δοντιού 2. η γραπτή περιγραφή των χαρακτηριστικών τους 3. η ανάκληση …

Συνέχεια ανάγνωσης