Σκοπός δημιουργίας του ιστολογίου

Γενικός σκοπός της δημιουργίας του συγκεκριμένου ιστολογίου είναι κυρίως η παροχή εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της βιολογίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότρερα γίνεται μια προσπάθεια παροχής σχετικών αρχείων πολυμέσων και ενημερωτικών άρθρων καθώς και διδακτικών προτάσεων πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες της βιολογίας.

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο δεν απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά στον καθένα / καθεμιά που επιθυμεί να ενημερωθεί πάνω σε θέματα σχετικά με τη βιολογία.

Τέλος ο χώρος του ιστολογίου είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται όσο το δυνατόν ευκολότερη η πρόσβαση στα δεδομένα του.