Όλα σε ένα γλωσσάρι νοικοκυρεμένα!

Όπως σε όλες τις Επιστήμες, έτσι και στη Βιολογία συναντάμε μπόλικη ορολογία, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις ίσως να λειτουργήσει αποθαρρυντικά ως προς την εξοικείωση των μαθητών με αυτή. Ωστόσο, για να μην αποθαρρυνόμαστε οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τον Bruner (1977) οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν οποιαδήποτε έννοια, αρκεί να τη διδαχθούν με τον κατάλληλο, … Read more